Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Обяви и покани по ЗДС

  Обява за търг с тайно наддаване от 23.08.2021 г.

  23/08/2021

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-398 от 20.08.2021 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обзаведено обособено помещение- Бюфет с обща закрита площ 30 кв. м., на партерния етаж  на Колеж – Добрич с административен адрес: гр. […]

  Обява за събиране на оферти

  09/04/2021

  ШУ „Епископ Константин Преславски“ обявява събиране на оферти от заинтересовани фирми за закупуване на касети за лазерни принтери и МФУ и презареждане на празни тонер касети. Офертите се попълват според прикачения файл. Оферта-образец. След разглеждане на офертите комисията ще предложи сключване на договор с фирмата, която е избрана. Офертите се изготвят според образеца и се […]

  Обява за събиране на оферти

  12/03/2021

  ШУ „Епископ Константин Преславски“ обявява събиране на оферти от заинтересовани фирми за предоставяне на копирни машини под наем, както следва: Монохромна копирна машина за нуждите на Деловодството формат до А3, скорост над 20 копия в минута, сортер и функция телбод, автодуплекс, многократно копиране, резолюция 600 х 600 dpi, формат на оригинала: A5 – A3, регулиране […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 11.01.2021 г.

  11/01/2021

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-004 от 06.01.2021 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 9404/26.10.2017 г.) на 2 кв м във фоайето на централния вход на учебния […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 21.10.2020 г.

  21/10/2020

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява, че със заповед № РД-10-651 от 16.10.2020 г. на Ректора е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 9404/26.10.2017 г.) на 2 кв. м. във фоайето на централния вход […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 01.11.2019 г.

  01/11/2019

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” обявява, че със заповед № РД-10-892 от 30.10.2019 г. на Ректора е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 2238 от 03.11.2009г.), представляваща Бюфет и открита свободна площ с […]

  Повторен търг с явно наддаване от 08.10.2019 г.

  08/10/2019

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115 обявява повторен търг с явно наддаване за продажба на 1 брой товарен автомобил, марка: Фолксваген, модел: Тигуан, с начална тръжна цена  21 600 (двадесет и една хиляди и шестстотин) лева с ДДС и стъпка за наддаване 1080 (хиляда и осемдесет) лева. […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 31.07.2019

  31/07/2019

  ШУ ”Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115, обявява търг за отдаване под наем на Бюфет  на партерния етаж  на Корпус 2  на адрес: гр. Шумен,  ул. „Червени ескадрони ” № 22 с обща площ 77 кв.м., за ползването му като търговски обект за храни и напитки за срок от 5 години от […]

  Обява за търг с явно наддаване от 29.07.2019

  29/07/2019

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”  със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115 обявява търг с явно наддаване за продажба   на 1 брой товарен автомобил, марка: Фолксваген, модел: Тигуан, с начална тръжна цена  27 000,00 (двадесет и седем хиляди) лева с ДДС и стъпка за наддаване 1350,00 (хиляда триста и петдесет) лева. Товарният автомобил […]

  Обява за търг с явно наддаване от 29.07.2019

  29/07/2019

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”  със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115 обявява търг с явно наддаване за продажба   на 1 брой товарен автомобил, марка: Фолксваген, модел: Тигуан, с начална тръжна цена  27 000,00 (двадесет и седем хиляди) лева с ДДС и стъпка за наддаване 1350,00 (хиляда триста и петдесет) лева. Товарният автомобил […]