Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Обяви и покани по ЗДС

  Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на физкултурния салон, разположен на първото ниво в спортния комплекс към учебния корпус на ДИКПО – Варна

  20/05/2024

  Със Заповед № РД-10-255/15.05.2024 г. на ректора Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на физкултурния салон, разположен на първото ниво в спортния комплекс към учебния корпус на ДИКПО – Варна, структурно звено на Университета, с административен адрес гр. Варна, ул. „Д-р Борис […]

  Tрети търг с явно наддаване за продажба на строителна машина за полагане на термо и хидроизолация, марка Reactor, модел H-XP3

  08/04/2024

  Със Заповед № РД-10-219/04.04.2024 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, със седалище: гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, се открива процедура за провеждане на трети търг с явно наддаване за продажба на строителна машина за полагане на термо и хидроизолация, марка Reactor, модел H-XP3. Начална тръжна цена: 13 867,20 (тринадесет хиляди осемстотин […]

  Процедура за провеждане на втори търг с тайно наддаване за продажба на МПС

  27/03/2024

  Със Заповед № РД-10-10-191/25.03.2024 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115, се открива процедура за провеждане на втори търг с тайно наддаване за продажба на МПС, както следва: Лек автомобил Мерцедес Ц 180, с рег. № Н 3355 ВВ, с начална цена: 1 […]

  Процедура за провеждане на втори търг с явно наддаване за продажба на строителна машина за полагане на термо и хидроизолация, марка Reactor, модел H-XP3.

  13/03/2024

  Със Заповед № РД-10-174/11.03.2024 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, със седалище: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, се открива процедура за провеждане на втори търг с явно наддаване за продажба на строителна машина за полагане на термо и хидроизолация, марка Reactor, модел H-XP3. Начална тръжна цена: 15 408,00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин […]

  Обява търг с тайно наддаване за продажба на МПС

  16/02/2024

  Със Заповед № РД-10-106/14.02.2024 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на МПС, както следва: Лек автомобил Мерцедес Ц 180, с рег. № Н 3355 ВВ, с начална тръжна цена: 1 400 лв. с ДДС; Товарен автомобил Фолксваген Каравел, с рег. […]

  Обява за търг с явно наддаване за продажба на строителна машина за полагане на термо и хидроизолация, марка Reactor, модел H-XP3.

  12/02/2024

  Със Заповед № РД-10-098/06.02.2024 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, се открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на строителна машина за полагане на термо и хидроизолация, марка Reactor, модел H-XP3. Начална тръжна цена: 19 260,00 лв. (деветнадесет хиляди двеста и шестдесет лева) с ДДС; Дата, час и […]

  Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дърводелска работилница

  22/01/2024

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115, със Заповед № РД-10-028/18.01.2024 г. на ректора открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дърводелска работилница с обща площ 144 кв. м., разположена в сутерена на учебния корпус на ДИКПО – […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 28.02.2023 г.

  28/02/2023

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-138 от 24.02.2023 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 2238/03.11.2009 г.) на 1 кв. м. свободна площ във фоайето на централния […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 28.02.2023 г.

  28/02/2023

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-137 от 24.02.2023 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 2, с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони” № […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 12.01.2022 г.

  12/01/2022

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-010 от 10.01.2022 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 9404/26.10.2017г.) на 100 кв.м.  от покривното пространство на учебен корпус, Департамент за […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 12.01.2022 г.

  12/01/2022

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-010 от 10.01.2022 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 9404/26.10.2017г.) на 100 кв.м.  от покривното пространство на учебен корпус, Департамент за […]