Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Обяви и покани по ЗДС

  Обява за търг с тайно наддаване от 28.02.2023 г.

  28/02/2023

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-138 от 24.02.2023 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 2238/03.11.2009 г.) на 1 кв. м. свободна площ във фоайето на централния […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 28.02.2023 г.

  28/02/2023

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-137 от 24.02.2023 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 2, с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони” № […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 12.01.2022 г.

  12/01/2022

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-010 от 10.01.2022 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 9404/26.10.2017г.) на 100 кв.м.  от покривното пространство на учебен корпус, Департамент за […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 12.01.2022 г.

  12/01/2022

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-011 от 10.01.2022 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 9404/26.10.2017г.) на 100 кв.м.  от покривното пространство на учебен корпус, Департамент за […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 23.08.2021 г.

  23/08/2021

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-398 от 20.08.2021 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обзаведено обособено помещение- Бюфет с обща закрита площ 30 кв. м., на партерния етаж  на Колеж – Добрич с административен адрес: гр. […]

  Обява за събиране на оферти

  09/04/2021

  ШУ „Епископ Константин Преславски“ обявява събиране на оферти от заинтересовани фирми за закупуване на касети за лазерни принтери и МФУ и презареждане на празни тонер касети. Офертите се попълват според прикачения файл. Оферта-образец. След разглеждане на офертите комисията ще предложи сключване на договор с фирмата, която е избрана. Офертите се изготвят според образеца и се […]

  Обява за събиране на оферти

  12/03/2021

  ШУ „Епископ Константин Преславски“ обявява събиране на оферти от заинтересовани фирми за предоставяне на копирни машини под наем, както следва: Монохромна копирна машина за нуждите на Деловодството формат до А3, скорост над 20 копия в минута, сортер и функция телбод, автодуплекс, многократно копиране, резолюция 600 х 600 dpi, формат на оригинала: A5 – A3, регулиране […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 11.01.2021 г.

  11/01/2021

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-004 от 06.01.2021 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 9404/26.10.2017 г.) на 2 кв м във фоайето на централния вход на учебния […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 21.10.2020 г.

  21/10/2020

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява, че със заповед № РД-10-651 от 16.10.2020 г. на Ректора е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 9404/26.10.2017 г.) на 2 кв. м. във фоайето на централния вход […]