Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Обява

    за търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на складово помещение с площ 36 кв.м. от сградния фонд на ДИКПО-Варна на адрес: гр.Варна, ул.”Д-р Борис Божков” №1.

    Тръжна документация и информация.

    Публикувано на 25/04/2013