Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обява

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търгове  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на обекти от сградите на ДИКПО-Варна, структурно звено на Университета с  административен  адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков” №1:

  Обектите, обявени  на  търг са както следва:

  1. Дърводелска работилница в сутерена на Учебния корпус

  • Начална тръжна цена за месечен наем 300.00 лева с вкл. ДДС;
  • Депозит за участие 150.00 лева
  • Стойност на тръжната документация   20.00 лева;
  • Оглед на обекта – всеки работен ден в срок до 16.07.2012г.

  Търгът ще се проведе на 24.07.2012г. от 15.00ч. в гр. Шумен, ул. «Университетска» №115, Корпус 1.

  2.Покривно пространство  от сградата на хостела на ДИКПО- Варна с обща площ 28 кв.м., предназначено за монтаж на комуникационни съоръжения за Интернет и гласови услуги.

  • Начална тръжна цена за месечен  наем 280.00 лева
  • Депозит за участие 100.00 лева
  • Стойност на тръжната документация    20.00 лева
  • Оглед на обекта – всеки работен ден в срок до 16.07.2012г.

  Търгът ще се проведе на 24.07.2012г. от 15.30ч. в гр. Шумен, ул. «Университетска» №115, Корпус 1.

  Срокът за закупуване на документацията за търговете е 16.07.2012г. Получава се от  координатора на ДИКПО-Варна след представяне на документ за платена цена. 

  Депозитите за участие в търговете  следва да постъпят касово или по банков път в срок  до 20.07.2012г.

  Банковата сметка на ШУ-ДИКПО-Варна е:

  IBAN: BG98 TTBB 94003115068747, Банков код / BIC:         TTBBBG 22,  SG Експресбанк, клон Варна.

  Заявления за участие в обявените търгове се приемат всеки работен ден  на административния адрес на ДИКПО-Варна в срок до 16.00ч. на 20.07.2012г.

  Публикувано на 19/06/2012