Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ОБЯВА

    Документи    за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ в Хостела на ДИКПО-Варна за монтиране на 1 бр. автомат за тонизиращи напитки

    Публикувано на 09/01/2014