Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Обява

    за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 50 кв.м. от покривното пространство на Корпус 3, гр. Шумен, ул. “Университетска ” №115.

    Тръжна документация и информация.

    Публикувано на 24/04/2013