Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ОБЯВА

    ШУ”Епископ Константин Преславски” кани всички заинтересовани кандидати да подадат своите оферти   за предоставяне на услуга за охрана на имущество със сигнално-охранителна техника в срок до 12.00 ч. на 11.11.2013г. Покана, техническо задание и образци на документи.

    Публикувано на 31/10/2013