Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Обява

    Документи    за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ в учебния корпус на ДИКПО-Варна за монтиране на 1 бр. автомат за тонизиращи напитки.

    Публикувано на 09/01/2014