Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ОБЯВА

    Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ в предверието на входа на Корпус 3 находящ се на адрес : гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115

    Публикувано на 30/03/2015