Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обява за търг с тайно наддаване от 20.08.2018

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с площ  45 кв.м.,  разположено вляво от централния вход  на Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул.”Университетска” №115 за ползването му като Книжарница.

  Документация за участие

  Заповед № РД-10-1679 /26.09.2018 г.  за определяне на наемател, спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 45 кв. м. обособено помещение, разположено вляво от централния вход на Корпус 1, определено за Книжарница на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115


  Информация за търга:
  • Телефон: 054/830 356; 0892/29-34-90
  • www.shu.bg, рубрика “Обяви и покани по ЗДС”
  Публикувано на 20/08/2018