Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Съобщение

    До всички заинтересовани лица: На 12.02.2013г. от 14:30 ч. в Корпус 1 на  адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115 ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в открита процедура по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич”.

    Публикувано на 08/02/2013