Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Съобщение

    Заповед № РД-10-1024/03.06.2013г.  за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 50 кв. м. от покривното пространство на Корпус 3 на адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115

    Публикувано на 04/06/2013