Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Заповед № РД-10-1379/12.08.2015 г.   на зам.-ректора, упълномощен със заповед №РД-07-2680/28.11.2011г. на ректора, за спечелиия търга с тайно наддаване за отдаване под наем нана Бюфет на партертия етаж на Колеж – Добрич с обща площ 71 кв.м.

    Публикувано на 12/08/2015