Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Заповед № РД-10-251/25.02.2014г.- на ректора      за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на хостела на ДИКПО-Варна с административен адрес : гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков”  №1

    Публикувано на 25/02/2014