Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Съобщение

    За сведение на всички заинтересовани лица публикуваме заповед №  РД-10-636/28.03.2013г. да резултатите от проведения на 22.03.2013г. търг с тайно наддаване за отдаване под  наем на самостоятелно помещение с площ 9 кв.м. на партерния етаж в сградата на Корпус 2 на адрес: гр. Шумен, ул. “Червени ескадрони” №22

    Публикувано на 29/03/2013