Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Съобщение

    За сведение на всички заинтересовани лица, публикуваме заповед № РД-10-637/28.03.2013г. за резултатите от проведения на 22.03.2013г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул.”Университетска” №115, за монтиране на 2 броя автомати за тонизиращи напитки. Приложение: Заповед № РД-10-637/28.03.2013г.

    Публикувано на 29/03/2013