Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Заповед

  № РД-07-1059

  гр. Шумен 22.05.2012г.

  На основание чл. 55, ал. 1 от Правилника на Закона за държавната собственост и протокол от заседание на 15.05.2012г. на комисията, определена със заповед № РД-07-823/10.04.2012 за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване 1.5 кв.м. под наем на свободна площ в предверието на учебни зали Б1-Б2 от Учебен комплекс „А-Б“, предназначен за монтиране на 2бр. автомати, от които единия е за тонизиращи напитки (кафе, чай и др.), а другия е за пакетирани изделия (закуски и безалкохолни напитки), която е направила класиране на участниците в търга, според предложената от тях цена за годишен наем, както следва:

  I-во място „МИТО“ ЕООД 5026.00 с ДДС
  II-ро място „КАФЕ СЪРВИЗ“ ООД 3901.99 с ДДС
  III-то място „ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ“ ООД 3470.95 с ДДС
  IV-то място ЕТ „Петинка Илиева“ 3465.00 с ДДС

   

  Пълен текст на заповедта

  Публикувано на 22/05/2012