Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • График за провеждане на предварителните изпити

  Дата Конкурсен изпит Място на провеждане
  Шумен Варна Добрич

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  РУСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  ГЕОГРАФИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  ИСТОРИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  БИОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  МАТЕМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  ИНФОРМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  ФИЗИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  ХИМИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  ИКОНОМИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  СВЯТ И ЛИЧНОСТ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  ТЕОЛОГИЯ
  (тест)

  Корпус 1

  НЕ

  НЕ

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  МУЗИКА (устен изпит)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  РИСУВАНЕ

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  17.02.; 17.03.; 14.04.; 19.05.; 09.06.2018 г.

  ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  Начален час на изпитите в гр. Шумен – 9,00 ч.

  Начален час на изпитите в гр. Варна и гр. Добрич – 9,30 ч.

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” запазва правото си за промяна в графика на кандидатстудентските изпити.