Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Свободни места, съобщения и контакти

  ОБЯВЕНО Е ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ОКС “МАГИСТЪР”

  ЗА ПРОВЕРКА: https://www.shu.bg/admission/personal-info/

  ЗАПИСВАНЕТО Е ОТ 26.09. ДО 30.09.2022 Г.

  ______________________________________________________________________________________________

  ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА (СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ):

  1. Българистика и медии
  2. Руска филология с бизнескомуникация
  3. Турска филология с бизнескомуникация
  4. Приложна германистика
  5. Приложна лингвистика (английски език и руски език)
  6. Теология (без семестриална такса)
  7. Бизнес математика (без семестриална такса)
  8. Софтуерно инженерство – редовно; задочно
  9. Компютърни информационни технологии
  10. Икономическа информатика
  11. Педагогика на обучението по икономика и математика (без семестриална такса)
  12. Растителна защита
  13. Комуникационни и информационни системи
  14. Комп. технологии за автоматизация на производството
  15. Геодезия
  16. Инженерна логистика

   

  Кандидатите могат да се запишат за студенти всеки работен ден от 8 до 16 ч. в

  Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен

  Приемът става с оценка от конкурсен изпит (от ШУ или от друг университет), индивидуален електронен изпит (проведен в ШУ) или  оценка от ДЗИ.

  Записването продължава до запълването на свободните места за всяка една от специалностите!

  _____________________________________________________________________________

  Кандидатстудентска информация:

  • Телефон: 054 832 106
  • Телефон: 054 830 495
  • GSM: 0893 35 22 36
  • Е-mail: ksk@shu.bg
  Фейсбук страница

  Център за кандидатстудентска дейност

  Цел:

  Основната цел на Центъра за кандидатстудентска дейност е да рекламира Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и да привлича кандидат-студенти от България и чужбина.

  Задачи:

  1. Информира кандидат-студентите (български и чужди граждани) за предлаганите от Университета бакалавърски специалности и магистърски програми;
  2. Изготвя информационни и рекламни материали, както и поддържа и актуализира съдържанието на отделна секция за информация, реклама и връзка с потенциалните кандидати в сайта на Шуменския университет и в социалните мрежи;
  3. Организира и провежда кандидатстудентските изпити;
  4. Приема и обработва кандидатстудентски документи;
  5. Записва новоприетите студенти;
  6. Участва в изложения, панаири, борси за информация и реклама на Шуменския университет в България и чужбина;
  7. Организира срещи със зрелостници и техните родители от страната по места и в университета;
  8. Извършва други дейности, възложени от заместник-ректора по кандидат-студентска дейност.

  Структура:

  Проф. д-р Чавдар Сотиров – Директор

  • Кабинет 109, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: +359 54 830 350
  • E-mail:ch.sotirov@shu.bg

   

  Десислава Иванова – гл. специалист