Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения и контакти

  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

  1. Българистика и медии
  2. Руска филология с бизнес комуникация
  3. Приложна германистика
  4. Приложна лингвистика (англ. език и руски език)
  5. Теология
  6. Бизнес математика
  7. Софтуерно инженерство
  8. Компютърни информационни технологии
  9. Информационни технологии, информатика и математика
  10. Медицинска химия
  11. Педагогика на обучението по биология и химия
  12. Педагогика на обучението по природни науки
  13. Комуникационни и информационни системи
  14. Компютърни технологии за автоматизация на производството
  15. Технологии за киберсигурност
  16. Инженерна логистика
  17. Информатика и информационни технологии – Колеж

  Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит (от ШУ или от друг университет), индивидуален електронен изпит (проведен в ШУ),  оценка от ДЗИ.

  Срок за подаване на документи: постоянен до наличието на свободни места в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен, Колеж – гр. Добрич

  _______________________________________________________________________________–

  Кандидатстудентска информация:

  • Телефон: 054 832 106
  • Телефон: 054 830 495
  • GSM: 0893 35 22 36
  • Е-mail: ksk@shu.bg
  Фейсбук страница

  Център за кандидатстудентска дейност

  Цел:

  Основната цел на Центъра за кандидатстудентски дейности е да рекламира Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и да привлича кандидат-студенти от България и чужбина.

  Задачи:

  1. Информира кандидат-студентите (български и чужди граждани) за предлаганите от Университета бакалавърски специалности и магистърски програми;
  2. Изготвя информационни и рекламни материали, както и поддържа и актуализира съдържанието на отделна секция за информация, реклама и връзка с потенциалните кандидати в сайта на Шуменския университет и в социалните мрежи;
  3. Организира и провежда кандидатстудентските изпити;
  4. Приема и обработва кандидатстудентски документи;
  5. Записва новоприетите студенти;
  6. Участва в изложения, панаири, борси за информация и реклама на Шуменския университет в България и чужбина;
  7. Организира срещи със зрелостници и техните родители от страната по места и в университета;
  8. Извършва други дейности, възложени от заместник-ректора по кандидат-студентска дейност.

  Структура:

  Проф. д-р Чавдар Сотиров – Директор

  • Кабинет 109, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: +359 54 830 350
  • E-mail:ch.sotirov@shu.bg

   

  Милена Казакова – гл. специалист    

   Еда Закир – гл. специалист

  Марина Стоянова – гл. специалист

   Станимира Младенова – гл. специалист