Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Съобщения и контакти

   
  ______________________________________________________________________________________

  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА

  ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  1. Българистика и медии
  2. Турска филология с бизнескомуникация
  3. Бизнес математика – без семестриална такса
  4. Компютърна информатика
  5. Информационни технологии в икономиката

   

  Кандидатите могат да се запишат въз основа на оценка от конкурсен изпит
  (от ШУ или от друг университет),  оценка от матура или да се явят на индивидуален електронен изпит.

  Срок за подаване на документи: 27 септември – 1 октомври 2021 г. (вкл.)

  в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен

  _________________________________________________________________________________

  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ОКС “МАГИСТЪР” ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

  ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

  Срок за подаване на документи: 27 септември – 29 септември 2021 г. (вкл.). Изпитът ще се проведе на 30.09.2021 г. от 9 ч. в гр. Шумен – Корпус 1.

  Документи за подават в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен

  __________________________________________________________________________________________________________

  Кандидатстудентска информация:

  • Телефон: 054 830 495
  • Телефон: 054 832 106
  • GSM: 0893 35 22 36
  • Е-mail: ksk@shu.bg
  Фейсбук страница

  Център за кандидатстудентска дейност

  Цел:

  Основната цел на Центъра за кандидатстудентска дейност е да рекламира Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и да привлича кандидат-студенти от България и чужбина.

  Задачи:

  1. Информира кандидат-студентите (български и чужди граждани) за предлаганите от Университета бакалавърски специалности и магистърски програми;
  2. Изготвя информационни и рекламни материали, както и поддържа и актуализира съдържанието на отделна секция за информация, реклама и връзка с потенциалните кандидати в сайта на Шуменския университет и в социалните мрежи;
  3. Организира и провежда кандидатстудентските изпити;
  4. Приема и обработва кандидатстудентски документи;
  5. Записва новоприетите студенти;
  6. Участва в изложения, панаири, борси за информация и реклама на Шуменския университет в България и чужбина;
  7. Организира срещи със зрелостници и техните родители от страната по места и в университета;
  8. Извършва други дейности, възложени от заместник-ректора по кандидат-студентска дейност.

  Структура:

  Проф. д-р Чавдар Сотиров – Директор

  • Кабинет 109, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: +359 54 830 350
  • E-mail:ch.sotirov@shu.bg

   

  Биляна Иванова – старши специалист

  Корпус 1

  • Телефон: 054 830 495, вътр. 250 и 260; 054 832 106
  • Мобилен: 0893 352 236
  • E-mail: b.ivanova@shu.bg
  • E-mail: ksk@shu.bg