Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Програма “Млади учени и постдокторанти”

    Конкурсна сесия 2019

    Конкурсна сесия 2020

    Информация за правилата за подбор и оценка на кандидатите, условията за кандидатстване и сроковете ще намерите на линковете към съответния факултет