Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения, ДО 02-86 / 2008 г.

  Наименование на проекта Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения
  Идентификационен номер ДО 02-86 / 2008 г.
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2008 г.
  Период на изпълнение 2008 – 2010 г.
  Изследовател от ШУ проф. д-р  Д. Енчев

   

  Публикувано на 14/09/2020