Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Безопасност и хранителна стойност на черноморски хранителни продукти, DWU 440/2009-2011

  Наименование на проекта Безопасност и хранителна стойност на черноморски хранителни продукти
  Идентификационен номер DWU 440/2009-2011
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2010 г.
  Период на изпълнение 2010 – 2012 г.
  Изследовател от ШУ гл. ас. д-р Марина Московкина

   

  Публикувано на 14/09/2020