Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието в България, D002-191/17.12.2008

  Наименование на проекта Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието в България
  Идентификационен номер D002-191/17.12.2008
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2008 г.
  Период на изпълнение 2008 – 2010 г.
  Изследовател от ШУ доц. д-р Иванка Атанасова

   

  Публикувано на 14/09/2020