Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Динамични системи и приложения, DDVU 02/90

  Наименование на проекта Динамични системи и приложения
  Идентификационен номер DDVU 02/90
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2010 г.
  Период на изпълнение 2010 – 2012 г.
  Изследовател от ШУ доц. д-р Огнян Борисов Христов

   

  Публикувано на 14/09/2020