Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието „дете – учител – родител” за стимулиране на социокултурната компетентност в полето на националното многообразие, TK-09-0160

  Наименование на проекта Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието „дете – учител – родител” за стимулиране на социокултурната компетентност в полето на националното многообразие
  Идентификационен номер TK-09-0160
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2009 г.
  Период на изпълнение 2009 – 2011 г.
  Изследовател от ШУ проф. д.и.н. Георги Колев

   

  Публикувано на 14/09/2020