Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Фондация “Право и Интернет” търси стажанти “Изпълнение на проекти“

  Кандидатите ще работят по различни проекти с екипа на Фондацията, като ще могат да се потопят в атмосфера на динамична работа и междукултурна комуникация.

  Нужно е кандидатите да са студенти, които имат познания и интерес към ИКТ право, правата на човека, предприемачество и социална отговорност, както и проектен мениджмънт, да са завършили или в процес на завършване на висше образование, да владеят отлично английски език.

  За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо на office@netlaw.bg или daniela.ilieva@netlaw.bg възможно най-скоро.

  Краен срок: не е посочен

  Стажът е неплатен.

  Публикувано на 21/08/2020