Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Израстване и изследване на кристали от магнезиев сулфит – хексахидрат (чист и дотиран с никел и кобалт), TK-X-1704

  Наименование на проекта Израстване и изследване на кристали от магнезиев сулфит – хексахидрат (чист и дотиран с никел и кобалт)
  Идентификационен номер TK-X-1704
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2010 г.
  Период на изпълнение 2010 – 2012 г.
  Изследовател от ШУ доц. д-р Илия Илиев

   

  Публикувано на 14/09/2020