Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Код: Визуално, РД-07.09. 2018 – 409

   Наименование на проекта  Код: Визуално
  Идентификационен номер РД – 07.09. 2018 – 409
  Финансираща организация Община Шумен
  Финансираща програма Общински фонд „Култура“ на Община Шумен
  Период на изпълнение 2018 г.
  Цели на проекта  Организиране на колективна изложба, посветена на 25 години от основаването на Катедрата по визуални изкуства в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.
  Резултати Експозиция „Код визуално“ в Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ в Шумен. Картините с живопис и графика, както и пластиките, са разположени на двата етажа на галерийното пространство.
  Финансиране 2 000 лв.
  Ръководител за ШУ проф. д-р Благомир Папазов
  Изследователи проф. д-р Димитър Балкански, проф. Валери Чакалов, проф. Димитър Чолаков, проф. Минчо Минев, доц. д-р Ростислава Тодорова, доц. д-р Светозар Чилингиров, доц. Валентин Кулев, доц. Петър Дичев, гл. ас. Бранимира Тодорова, гл. ас. Мария Пеева, гл. ас. Сийка Туршиджиева, гл. ас. Таня Йорданова, ас. д-р Анна Ласкарова, ас. д-р Светослав Бъчваров, ас. Павел Друмев, ас. Пламен Василев, преп. Георги Атанасов, преп. Любен Генов, преп. Румен Богданов

  Студенти и докторанти:

  Анна Ласкарова – редовен докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направелние 1.2. Педагогика,

  Камен Теофилов – редовен докторант в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

  Виктор Петков Петков – задочен докторант в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

  Деляна Илиева Тенева – задочен докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направелние 1.2. Педагогика

  Любен Михайлов Генов – задочен докторант в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

  Студенти:

  Анастасия Веселинова Панайотова– ПОВИ

  Анелия Тодорова Иванова – ПОИИ

  Борис Ангелов Иванов – ПОВИ

  Валентина Петрова Карамфилова – ПОИИ

  Ива Дончева Панайотова – ПОИИ

  Георги Красимиров Георгиев –ПОИИ

  Дарина Славкова Янакева – ПОВИ

  Джулиана Христова Димитрова – ПОВИ

  Диана Пламенова Димитрова – ПОИИ

  Евгени Евгениев Янакиев – ПОВИ

  Женя Веселинова Стоянова – ПОИИ

  Зорница Георгиева Рублева – ПОИИ

  Ива Николаева Георгиева – ПОВИ

  Иван Веселинов Петков – ПОИИ

  Ивелина Иванова Василева – ПОИИ

  Ивелин Крумов Андреев – ПОИИ

  Йоана Веселинова Стоянова – ПОИИ

  Лъчезар Лъчезаров Радов – ПОИИ

  Мариана Симеонова Василева – ПОИИ

  Мария Ангелова Ангелова – ПОВИ

  Мая Найденова Николова – ПОИИ

  Мехмед Ахмед Реджеб – ПОИИ

  Николай Ангелов Ангелов – ПОВИ

  Ренета Иванова Иванова – ПОИИ

  Светлин Красимиров Трендафилов – МП, ПОВИ

  Тодор Захариев Захариев – ПОИИ

  Хабил НеджмиевХабилов – ПОИИ

  Христо Живков Кузманов – ПОВИ

  Хюлия Идатова Юсеинова – ПОИИ

   

  Публикувано на 14/09/2020