Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Конкурс за проектни предложения с възможност за участие на чуждестранни организации в съвместни проекти за справяне с Covid-19, от Министерството на науката и технологиите (MOST) на Китай

    На 6 юли 2020 г. Министерството на науката и технологиите (MOST) на Китай публикува анонс и “Ръководство за участие на чуждестранни представители в съвместни проекти с китайската страна за справяне с Covid-19”. Участието на чуждестранни представители е задължително условие на китайската страна за реализирането на проектите. Същевременно, MOST няма право да финансира участието на чуждестранни представители, които съответно трябва сами да осигурят финансиране за участието си в проектите.

    Срокът за включване на чуждестранни представители в проектите е 31 август 2020 г.

    Повече информация за материалите и насоките тук.

    Публикувано на 21/08/2020