Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833-1878),  РД-25.04.2018 – 139

   Наименование на проекта  Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833-1878) 
  Идентификационен номер РД – 25.04.2018 – 139
  Финансираща организация Община Шумен
  Финансираща програма Общински фонд „Култура“ на Община Шумен
  Период на изпълнение 2018 г.
  Цели на проекта  Проектът е посветен на 185-годишнината от рождението на Добри Войников и

  160-годишнината от основаването на първия български многогласен ученически хор.

  Финансиране 1170 лв.
  Ръководител за ШУ Ръководител: проф. д.изк. Стефан ХЪРКОВ
  Изследователи Ръководител: проф. д.изк. Стефан ХЪРКОВ, Участници: 10 преподаватели, 3 докторанти, 26 студенти

  проф. д.изк. Мирослав НЕДЯЛКОВ, доц. д-р Янна РУСКОВА, ст. преп. Жанета КАЦАРОВА, гл. ас. д-р Красимира КОЛЕВА, доц. д-р Тодорка МАЛЧЕВА, гл. ас. д-р Люба ЗЛАТКОВА, докторант Стефка БУДАКОВА, доц. д-р Стефан Русков, докторант Анна ПАНЧЕВА, проф. д-р Меглена АПОСТОЛОВА, гл. ас. д-р Юлияна ПАНОВА

   

  Студенти и докторанти:

  Христо Николов Атанасов – редовен докторант в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,

  Стефка Иванова Будакова – задочен докторант в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,

  Анна Панчева – задочен докторант в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

   

  Студенти:

  Бексай Неджетов Бектешев, I курс

  Румина Валентинова Драгиева, III курс

  Иван Милков Златев, IV курс

  Красимира Владимирова Кръстева

  Румен Добромиров Райков

  Ивайло Росенов Петков, II курс

  Светлана Костова Гривова, II курс

  Красимир Радославов Кутев, II курс

  Валентин Стоянов Христов, II курс

  Христо Руменов Христов, II курс

  Роберт Любомиров Абрашев, II курс

  Живко Николаев Кирчев, II курс

  Пламена Божидарова Илиева, II курс

  Джемиле Исуфова Мусова, III курс

  Ипек Недрет Хакъ, III курс

  Елиф Адем Ибрям, I курс

  Тодорка Христова Йорданова, I курс

  Венета Пламенова Димитрова, I курс

  Севим Бюрханова Назифова, I курс

  Ивелина Светославова Димитрова, I курс

  София Парушева Мартинова, II курс

  Кристина Радостинова Петкова, I курс

  Ивайло Вергилов Пенков, I курс

  Христо Руменов Христов, II курс

  Стоян Миленов Маринов, I курс

  Хюсеин Ахмед Мехмед, IV курс

   

   

  Публикувано на 14/09/2020