Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Национална лаборатория по Атомно-силова микроскопия, RNF 01/0133/2009-2010

  Наименование на проекта Национална лаборатория по Атомно-силова микроскопия
  Идентификационен номер RNF 01/0133/2009-2010
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2010 г.
  Период на изпълнение 2010 – 2013 г.
  Изследовател от ШУ доц. д-р Жана Ангарска

   

  Публикувано на 14/09/2020