Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Научно списание „Любословие“, НП 06/40

  Наименование на проекта Научно списание „Любословие“
  Идентификационен номер НП 06/40 от 12.09.2017
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс в раздел „Българска научна периодика – 2017 г.”
  Период на изпълнение 2017 – 2018
  Цели на проекта  Проектът цели да даде възможност на изданието да увеличи тиража си и по този начин да достигне по-широка популяризация в България и в чужбина. Проектът може да се разгледа като преходен етап за кандидатстването на списанието в базата-данни SCOPUS, където едно от важните изисквания е в него да публикуват изтъкнати учени в съответните области. Средствата, осигурени от проекта, ще позволят на Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” да увеличи не само тиража, но и качеството на изданието.
  Резултати Отпуснатите финансови средства осигуриха осъществяването на всички процедури по подготовката и отпечатването на бр. 17  и 18  на списание “Любословие”. Броевете излязоха на хартия в края на м. януари  и началото на м. декември 2018 г. Издаване на брой 17 на списание “Любословие” с тема на броя “Провинциализъм и космополитизъм”. Съществуват и в електронен вариант. Беше изработен нов уеб сайт на списанието.

  Линк: http://lyuboslovie.shu.bg/

  Финансиране 7 000 лв.
  Ръководител за ШУ доц. д-р Светлана Неделчева
  Изследователи Prof. Hana Gladkova, Dr Habil (Charles University, Czech Republic)   

  Prof. Gragina Shvat – Galabova, Dr Habil (University of Warsaw, Poland)

  Prof. Berrin Aksoy, Dr Habil (Atilim University, Turkey)        

  Prof. Ljiljana Saric, PhD (University of Oslo, Norway)

  Prof. Ljiljana Saric, PhD (University of Oslo, Norway)

  Prof. Hans Sauer, PhD (University of Munich, Germany)         

  Снежана Иванова Великова

  Assoc. Prof. Olena Chmyr, PhD (Kyiv National University, Ukraine)    Член на редколегията

  Стефан Маринов Минков

  Бисерка Илиева Стоименова

  Уеб сайт http://lyuboslovie.shu.bg/
  НАЦИД  

   

  Публикувано на 14/09/2020