Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Интервю в БНР-Радио Шумен със зам.-ректор на ШУ – доц. д-р Стефка Калева