Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Интервю в БНР-Радио Шумен със зам.-ректор на ШУ – доц. д-р Стефка Калева