Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Официален старт на реконструкцията на обект: Център за върхови постижения