Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Официален старт на реконструкцията на обект: Център за върхови постижения