Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Отворен тематичен конкурс финансиран от европейската научноизследователска инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки DARIAH

  Нучноизследователската инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки DARIAH обяви конкурс в две тематични направления:

  Обмен в областта на изкуствата в рамките на научноизследователската инфраструктура DARIAH.

  Конкурсът цели да проучи какво настоящата база от знания на DARIAH може да предложи на изследователите в областта на изкуствата и да насърчи институционалните и организационните партньори на DARIAH в рамките на местните и националните възли на инфраструктурата за стартиране на съвместни проекти с художници, както и да подобри разбирането за изискванията на тази общност по отношение на инфраструктурата и технологиите, които те използват.

  Изкуства, хуманитарни науки и COVID-19

  Целта на това тематично направление е да се събере, съхрани и интерпретира информацията за натрупания опит в началото на 2020 г. Ще се търсят и иновативни проекти, изследващи приноса на хуманитарните науки за разбирането на вируса и неговото въздействие, както и с какво културата, изкуствата, ценностите и езикът могат да допринесат, за да се отговори на това глобално предизвикателство.

  Допустимият бюджет на проектите трябва да е в максимален размер до 10 000 евро. Проектните предложения се подават през платформата Scienceconf на адрес https://dariahtheme2020.sciencesconf.org/ и по електронната поща на theme@dariah.eu.

  Краен срок за подаване на проектни предложения: 18 септември 2020 г.

  Повече за конкурса тук.

  Публикувано на 21/08/2020