Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Овладяването на българския език и формирането на социално-екологичната компетентност на учениците билингви, DDVU 02/48

  Наименование на проекта Овладяването на българския език и формирането на социално-екологичната компетентност на учениците билингви
  Идентификационен номер DDVU 02/48
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2010 г.
  Период на изпълнение 2010 – 2013 г.
  Изследовател от ШУ проф. д.п.н. Маргарита Георгиева

   

  Публикувано на 14/09/2020