Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Пилотно изследване на възможностите на M-Learning във Висшите училища за разширяване обхвата на учене без граници

  Наименование на проекта Пилотно изследване на възможностите на M-Learning във висшите училища за разширяване обхвата на учене без граници
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища – 2009 г.
  Период на изпълнение втори етап 2012 – 2013 г.
  Изследовател от ШУ доц. д-р Константин Цветков

   

  Публикувано на 14/09/2020