Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции, DDVU 02/65 от 20.12.2010 г.

  Наименование на проекта Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции
  Идентификационен номер DDVU 02/65 от 20.12.2010 г.
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2010 г.
  Период на изпълнение 2010 – 2014 г.
  Изследовател от ШУ доц. д-р Веселин Панайотов

   

  Публикувано на 14/09/2020