Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Постдокторантски стипендии на Human Frontier Science Program (HFSP)

  Програмата за стипендии на HFSP подкрепя проектни предложения за гранични, потенциално трансформативни изследвания в областта на науките за живота. Насърчава се участието на кандидати с високорискови проекти. Проектите трябва да имат интердисциплинарен характер и да предизвикват съществуващите парадигми, като използват нови подходи и техники. Научно, те трябва да се справят с важен проблем или пречка за напредъка в тази област.

  Предлагат се два вида стипендии:

  Дългосрочни стипендии (LTF) – за кандидати с докторска степен по биология;

  Интердисциплинарни стипендии (CDF) – за кандидати с докторска степен по физика, химия, математика, инженерство или компютърни науки.

  Насоките за кандидатстване са достъпни тук.

  Краен срок за получаване на референтен номер: 13 август 2020 г.

  Краен срок за подаване на проектно предложение: 27 август 2020 г.

  Контакт: Human Frontier Science Program, 12, quai Saint-Jean, 67080 STRASBOURG Cedex – FRANCE, тел.: +33 3 88 21 51 ext. 27 или 34, E-mail: fellow@hfsp.org

  Публикувано на 21/08/2020