Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Церемония за обявяване на началото на Рамковата програма „Хоризонт Европа“

  Срок: 2 февруари 2021 г., Културен център Белем – CCB, Лисабон

   

  Онлайн събитие, организиранo от португалското председателство на Съвета на ЕС и Европейската комисия.

  Събитието обединява лектори от цяла Европа и включва участие на изследователи, бизнес лидери и политически и правителствени служители по темата „Хоризонт Европа 2021-27“ и синергията с различните национални програми за възстановяване и устойчивост.

  По време на събитието ще бъдат представени и обсъдени идеи за насърчаване на зеления и дигиталния преход в Европа, заедно с устойчиво възстановяване чрез обновеното Европейско изследователско пространство – ERA.

  Ще бъдат разглеждани критичните въпроси, пред които е изправен този процес и насърчаването на научноизследователска и развойна дейност в Европа днес, включително необходимостта от увеличаване на публичните и частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, особено в контекста на неотдавнашното потвърждение от Европейската комисия на 3% цел на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност по отношение на брутния вътрешен продукт до 2030 г.

  Повече информация по темата можете да намерите като проследите тази препратка.

  Събитието можете да следите на живо в YouTube като проследите тази препратка.

  Публикувано на 01/02/2021