Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • „Да направим обиколка на Черно море“ – нов проект с участието на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

  Да направим обиколка на Черно море“ – нов проект с участието на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

    

  Проектът Да направим обиколка на Черно море / Let‘s Cycle At The Black Sea“, BSB-998“, стартира през месец юли 2020 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Той се реализира по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн / Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme 2014 – 2020“. Дейностите в проекта са насочени към  постигане целите на  приоритет 1.1. на програмата:

  • Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в сектора на туризма и културата
  • Подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместна защита на околната среда чрез развитие на туристически / културни сектори в трансграничните страни.

   

  Партньори по проекта са: 

  • Общината на гр. Сакария, Турция / Sakarya Metropolitan Municipality – Turkey (Lead Partner) – координатор;
  • Сакарийски унивреситет/Sakarya Applied Sciences University – Turkey;
  • ШУ „Еп. Константин Преславски“/ Konstantin Preslavsky University of Shumen – Bulgaria;
  • Университет „Дунарея де Джос“, гр. Галац, Румъния/Dunarea de Jos University of Galati – Romania;
  • Институт за пазарни проблеми и икономически и екологични изследвания на Националната академия на науките на Украйна/ The Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research of the National Academy of Science of Ukraine – Odessa;
  • Международен център за развитие на бизнеса и насърчаване на инвестициите – Грузия/ International Business Development and Investment Promotion Centre  – Georgia.

  Целите на проекта са свързани с:

  1. Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в Черноморския регион в сектора на туризма (с акцент върху вело-туризма) и културата (с акцент на занаятите) .
  • Разработване на съвместен туристически и културен стратегически план за периода 2022-2027 г. между партньорите по проекта;
  • Разработване на туристически пътеводител за Шумен и областта;
  • Заснемане на промоционален туристически видео-клип за Шумен и областта и представяне на вело-маршрутите;
  • Разработване на съвместна платформа между партньорите в проекта, която разкрива възможностите за туризъм в Черноморския басейн.

  2.Създаване и развитие на велосипедни маршрути за вело-туризъм.

  3.Организиране на съвместни събития и тренинги.

   

  Дейностите по проекта ще бъдат реализирани в периода 2020 – 2022 г.

  Публикувано на 03/08/2020