Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Европейската комисия публикува Насоки за наставничество в рамките на Marie Skłodowska-Curie Actions

  MSCA е водещата програма на Европейския съюз за мобилност и обучение на изследователи и за докторантски програми. Тя допринася за развитието на Европейското изследователско пространство и Европейското образователно пространство, като насърчава обучението и кариерното развитие на отлични, креативни и иновативни изследователи.

  В този смисъл насоките, подкрепата, възможността за консултации и наставничеството са ключови фактори, които дават възможност на изследователя да започне обещаваща кариера или да започне отново работа в сферата на научните изследвания.

  Насоките за наставничество в рамките на MSCA представляват набор от препоръки към участниците в програмата – както отделни лица, така и институции.

  Може да се запознаете с документа на английски език като проследите тази препратка.

  Публикувано на 29/04/2021