Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Европейската сметна палата публикува специален доклад за Хоризонт 2020

  Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад 15/2022 „Мерките за разширяване на участието в „Хоризонт 2020“ са добре планирани, но постигането на трайна промяна ще зависи предимно от усилията на националните органи“. Докладът е изготвен под ръководството на Ивана Малетич, член на ЕСП, като по него ще има Заключения на Съвета по време на Чешкото председателство.

  С цел да се преодолее трайното разделение в областта на научните изследвания и иновациите (НИИ) и да се отключи потенциалът за високи постижения в държавите със слаби показатели, Европейската комисия предприема специални мерки (известни като мерки за разширяване на участието), целящи да подобрят достъпа на тези държави до ключово финансиране от ЕС. ЕСП обаче установи, че истинската промяна зависи предимно от националните правителства, които трябва да превърнат НИИ в приоритет, за да се засилят инвестициите и да се ускорят реформите в тази област. Мерките за разширяване на участието могат да дадат само начален тласък на напредъка в тези държави, но не са достатъчни сами по себе си, за да се осъществят необходимите промени в националните екосистеми за НИИ.

  Тук можете да намерите специалния доклад и съобщението за пресата, които са публикувани на 24 официални езика на ЕС.

  Публикувано на 17/06/2022