Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конференцията за бъдещето на Европа. Изрази мнението си

  Конференцията за бъдещето на Европа е уникална и навременна възможност за европейските граждани да обменят мнения за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Без значение е откъде сте и с какво се занимавате — това е мястото, където можете помислите какво бъдеще искате за Европейския съюз.

  Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се ангажираха да се вслушат в мненията на европейците и да изпълнят препоръките им в рамките на областите си на компетентност.

  До пролетта на 2022 г. се очаква конференцията да изготви заключения и да формулира насоки за бъдещето на Европа.

  Как можете да дадете мнението си?

  Просто направете избора си сред многото предложени теми  и споделете мнението си с конференцията. Идеите Ви ще бъдат събирани, анализирани, проследявани и публикувани на платформата в хода на конференцията. След това те ще бъдат включени в дискусиите, провеждани в рамките на европейските граждански панели и на пленарните заседания. Ще има механизъм за обратна връзка, чрез който идеите, изразени по време на проявите в рамките на конференцията, ще доведат до конкретни препоръки за действия на ЕС. Окончателните резултати от конференцията ще бъдат отразени в доклад до съвместното председателство.

  Кой може да участва?

  Европейски граждани от всички слоеве на обществото и от всички краища на Съюза, като младите европейци ще заемат централно място в оформянето на бъдещето на европейския проект.

  Европейски, национални, регионални и местни органи, както и гражданското общество и други организации, които желаят да организират прояви и да допринасят с идеи.

  Всички участници зачитат ценностите, установени в нашата Харта на принципите.

  За повече информация тук.

  Бъдещето е във Вашите ръце. Нека гласът Ви се чуе.

  Публикувано на 29/04/2021