Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Национални стипендии по глобалната програма „За жените в науката“

  Краен срок за кандидатстване: 31 май 2021

  Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“.

  Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2021 г., като и тази година ще бъдат присъдени 3 стипендии на стойност 5000 евро всяка.

  Основните критерии, на които трябва да отговарят дамите учени, за да кандидатстват по стипендиантската програма за 2021 г са следните:

  да бъдат на възраст до 35 години (т.е. да не са родени преди 1 януари 1985 г.)

  да са докторанти или вече да са защитили докторска степен

  да се занимават с изследвания в сферата на природните науки.

  Процесът на подаване на кандидатурите и изключително опростен и изцяло онлайн.

  Целта на програмата е чрез стипендиите да отличи научния потенциал на младите жени учени в България, да ги стимулира и поощри да продължават да се занимават с научноизследователска дейност в страната ни.

  Подробна информация за програмата, включително и формулярът за кандидатстване, са достъпни на www.zajenitevnaukata.bg.

  Кандидатурите се оценяват от експертно жури, съставено от водещи специалисти от научната гилдия в страната. Победителките за 2021 г. ще бъдат обявени на официална церемония през есента в София, след която ще получат и стипендиите си по 5000 евро, предназначени да подпомогнат тяхната изследователска дейност в България.

  Публикувано на 18/05/2021