Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Насоки за отговорното използване на изкуствен интелект в научните изследвания

  Европейската комисия и държавите от Европейското научноизследователско пространство и заинтересованите страни съвместно представиха набор от насоки в подкрепа на Европейската научноизследователска общност при отговорното използване на генеративния изкуствен интелект (ИИ).

  Докато генеративните инструменти за изкуствен интелект предлагат бързина и удобство при създаването на текст, изображения и код, изследователите трябва също така да имат предвид ограниченията на технологията, включително възможно плагиатство, както и разкриване на чувствителна информация.

  Генеративните AI инструменти, като ChatGPT, нарушават много различни дейности, включително изследвания, и ще продължат да го правят. Въпреки че тези инструменти са полезни за някои дейности и задами, те представляват предизвикателства и ограничения, с които потребителите трябва да са наясно.

  Европейската комисия, заедно със страните и заинтересованите страни, представени във форума ERA, решиха да разработят съвместно набор от препоръки, които биха могли да осигурят прости и приложими насоки на европейската изследователска общност за насърчаване на приемането на технологията по отговорен начин.

  Насоките са резултат от тези съвместни усилия. Те имат за цел да консолидират различни идеи и да установят насоки, които могат да успокоят тези, които използват генеративен ИИ в научната област.

  Тези насоки ще бъдат актуализирани редовно, за да бъдат в крак с много бързото технологично развитие в тази област. Изследователската общност се насърчава да допринесе със своите виждания и идеи за това как да се подобрят бъдещите версии чрез формата за обратна връзка .

  Насоки за отговорното използване на генеративен ИИ в научните изследвания ( информационен лист )

  Повече за AI в науката.

  Публикувано на 11/06/2024