Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Официален старт на РП „Хоризонт Европа“ в България – онлайн конференция

  Министерството на образованието и науката, съвместно с Европейската комисия, организира онлайн събитие, което да отбележи официалния старт на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.) в България. 

  Събитието ще се проведе на 6 април 2021 г. във формат на онлайн конференция, която е с начален час 9:00.

  По време на събитието ще бъде представена цялостната структура на „Хоризонт Европа“ и ключовите новости в сравнение с „Хоризонт 2020“, в т.ч. мисии, европейски партньорства, Европейския съвет по иновации и др.

  Форматът на събитието предвижда и възможност за сесии с въпроси и отговори.

  През м. март 2019 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха общо споразумение относно РП „Хоризонт Европа“, която е най-мащабната програма за научни изследвания и иновации в света с бюджет от над 95 млрд. евро. През м. март 2021г.  Европейската комисия прие и първия Стратегически план за „Хоризонт Европа“ за периода 2021 – 2024г.

  Предварителната регистрация за участие в събитието е задължителна. Можете да се регистрирате като проследите тази препратка.

  Програмата за събитието ще бъде публикувана допълнително на Портала за наука, както и на страницата на „Хоризонт Европа“ във Фейсбук.

  Публикувано на 25/03/2021