Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Семинар-дискусия “Програма “Хоризонт Европа 2021 – 2027” и Европейски иновационен съвет”с домакин Икономически университет – Варна

  Семинар-дискусия “Програма “Хоризонт Европа 2021 – 2027” и Европейски иновационен съвет”с домакин Икономически университет – Варна

  Форумът ще се проведе на 3 август 2020 г., 14:00 часа, Зала 1 в академична сграда на ИУ – Варна, с участието на:

  – Доц. д-р Евгени Евгениев – Първи секретар, Сектор “Наука”
  Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
  гр. Брюксел, Кралство Белгия;

  -д-р Светлозар Андреев, Генерален секретариат на Европейски комитет за регионите в Брюксел, Кралство Белгия;

  -Д-р Красимир Николов, директор “Европейска интеграция, политика, преса и информация”, Делегация на Европейския съюз в Босна и Херцеговина.

   

  Теми на семинара:

  “Политики и финансиране за научни изследвания и иновации на ЕС в периода 2021-2027 г.”

  “Регионална иновационна екосистема и перспективите за България”

  “Научните изследвания и иновациите: поглед към Западните Балкани”

  Повече за програмата на семинара може да видите тук –  https://ue-varna.bg/bg/news/seminar-diskusia-programa-horizont-evropa-2021-2027-i-evropeyski-inovatsionen-savet-v-iu-varna/561

  Публикувано на 03/08/2020