Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Стипендии за утвърдени български учени „Пфорцхаймер“

  Краен срок за подаване на документите: 31 март 2024 г.

  Стипендията е към програмата Advanced Academia на Център за академични изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки. Програмата има за цел насърчаването на научните изследвания на най-високо ниво, техния международен трансфер, академичен и обществен резонанс.

  Стипендиите са предназначени за утвърдени български учени от областта на хуманитарните и социалните науки. Дисциплинарни, методологически и тематични ограничения по отношение на проектните предложения не са приложими. Решаващи за селекцията са академичните качества на кандидата и на проекта.

  Стипендиантите ще имат достъп до електронни и библиотечни ресурси и ще бъдат пълноценно интегрирани в редовните изследователски семинари и дискусии по текущите програми на Център за академични изследвания.

  Пълна информация за стипендията на сайта.

  Изисквания: Кандидатите да са български граждани и да имат защитена докторска дисертация; да са доценти или професори с научен стаж над 12 години след защита на докторската дисертация; да имат публикувани поне две авторски монографии; да владеят отлично английски език; наличието на международен опит и публикации в престижни научни издания са предимство.

  Центърът предоставя: три 5-месечни стипендии на утвърдени български изследователи и преподаватели в размер на 1000 евро месечно. Стипендията се предоставя за периода от 1 октомври 2024 до 28 февруари 2025 г. или от 1 март до 31 юли 2025 г. За периода на стипендията одобрените кандидати следва да са свободни от преподаване и административни ангажименти и да се посветят изцяло на предложеното от тях изследване.

  Кандидатстване:Документите за кандидатстване: Формуляр за кандидатстванеНасоки при изготвянето на изследователския проектChecklist. Те трябва да бъдат попълнени на английски език. Изпращат се по електронна поща на адрес: dimov@cas.bg с тема на съобщението: Advanced Academia Fellowship.

   

  Публикувано на 26/01/2024