Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Свободен достъп до научни инфраструктури на Съвместния изследователски център

  Съвместният изследователски център (JRC) отвяра своите научни лаборатории за изследователи от висши училища, научни организации, инудстрия, малки и средни предприятия, като цяло публичен и частен сектор.

  JRC предлага достъп до своите неядрени съоръжения на изследователи и учени от държави-членки на ЕС и страни, асоциирани към рамковата програма на  ЕС „Хоризонт Европа“. За ядрени съоръжения JRC е отворен за държави-членки на ЕС и за страни, асоциирани към изследователската програма на Евратом.

  Предлагането на достъп до гостуващи изследователи е част от стратегията на JRC за:

  • подобряване на разпространението на научни знания;
  • повишаване на конкурентоспособността;
  • преодоляване на пропастта между научните изследвания и индустрията;
  • осигуряват обучение и изграждане на капацитет.

  Учените ще имат възможност да работят в следните области:

  • ядрена безопасност и сигурност (Euratom Laboratories);
  • химия; бионауки/науки за живота;
  • физически науки;
  • ИКТ.

  Резултатите ще бъдат включени и в мисията на JRC за подпомагане на изготвянето на политики на ЕС.

  Повече информация за групите научни инфраструктури, до които JRC предоставя достъп може да намерите тук.

  Публикувано на 25/07/2023