Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Трета Европейска среща на върха по въпросите за образованието

  Да излезеш по-силен и да изградиш по-добро бъдеще.

  Присъединете се към нас. 10 декември 2020. Онлайн.

   Цифрова трансформация на образованието: Изграждане на устойчивост в Европейското образователно пространство

  Пандемията от коронавирус е причини  широко нарушаване на предоставянето на образование и обучение от училища, институции за висше образование, образование и грижи в ранна детска възраст (ECEC), центрове за професионално и неформално образование в цяла Европа.

  Кризата показа, че използването на дистанционно и онлайн обучение е от съществено значение за осигуряване на приемственост на предоставянето на образование и обучение.

  Третата европейска среща на високо равнище предоставя възможност на заинтересованите страни, включително националните министри на образованието, членовете на Европейския парламент (членовете на Европейския парламент) и представителите на екосистемата за образование и обучение, да се събират онлайн, за да:

  • обсъдят цифровата трансформация на европейските образователни системи в контекста на възстановяването на COVID-19;
  • обменят опит и най-добри практики за смекчаване на ефектите от COVID-19 върху предоставянето на образование и обучение;
  • предоставят обратна информация за визията на Комисията за създаване на Европейско образователно пространство до 2025 г. и за прилагане на плана за действие в областта на цифровото образование.

  Заедно можем да изградим устойчиво европейско образователно пространство, което да се справи с предизвикателства като устойчивост, цифровизация и осигуряване на приобщаване.

  Erasmus+ on Twitter

  Digital Education on Twitter

  Erasmus+ on Facebook

  За повече подробности тук

  Публикувано на 02/12/2020